program


Sejltur for årer og rå muskelkraft / Sailing trip by oars and muscle power 50 min.

Sejltur for årer og rå muskelkraft / Sailing trip by oars and muscle power 50 min.

Sejltur på fjorden med instruktør og formidling om sejlads i vikingetiden. / Sailing trip on the Fjord with instructor and introduction to sailing in the viking age.  Læs mere

Få en eksklusiv oplevelse, hvor du sejler ud på fjorden i selskab med en af museets dygtige sejladsinstruktører. Turen byder på fortællinger om roning og sejlads i vikingetiden, og undervejs er vi udelukkende drevet af samme drivmiddel, som vikingerne brugte: årer og de ombordværendes rå muskelkraft. Turen varer ca. 50 minutter. Entre til museet er inkluderet i billetprisen.

Bemærk: 
-VIGTIGT: Af sikkerhedshensyn skal alle deltagere kunne forstå dansk eller engelsk.
- Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis vejret er en risiko for sikkerheden. 
- Varighed: 50 minutter. Vi sejler til tiden, så kom i god tid.
- Medbring varmt tøj. Vi sejler også i regnvejr!
- Billetten kan ikke refunderes med mindre sejladsen aflyses. 
- Online billetgebyr (15 kr.) refunderes ikke.

COVID-19 information:

For at passe godt på vores gæster sørger vi for god plads i bådene. Der vil være 2 meters afstand mellem deltagerne og der vil derfor kun være plads til 9 personer i hver båd. Besøger man museet i en gruppe, og  er man så nært bekendte eller familie, at man ikke normalt holder afstand til hinanden, er der plads til op til 15 personer i en båd.

Hygiejne: Årer, ræling, sæder, redningsveste osv. vaskes af mellem hver sejlads, og der holdes 2 meters afstand mellem alle ombord under hele sejladsen. Derfor har instruktøren desværre ikke mulighed for at sætte sejl. Turen vil derfor udelukkende foregå for åre.

Handicap: Vi kan desværre ikke tilbyde særlige forhold for handicappede. Alle deltagere skal selv kunne ro, og instruktøren har grundet afstandskravet ikke mulighed for at tilbyde fysisk assistance med ombordstigning, roning osv. 

Børn ombord: Der er enkelte pladser om bord til børn (4-14 år) eller andre der ikke kan ro. Biletterne til disse pladser sælges kun på dagen i vores billetsalg, til 120 kr. pr. stk. Der skal være minimum 4 ro-dygtige gæster til en afgang, før den kan gennemføres. Børn under 4 år kan desværre ikke deltage i sejladser. Børn skal altid ledsages af en voksen.

Vejr og vind: Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis der ikke er deltagere nok, eller hvis vejret er en risiko for sikkerheden. Medbring altid praktisk tøj til en oplevelse på vandet og i vinden.

 

[ENG]

 

Join a unique experience and set out on Roskilde Fjord with one of our skilled sailing instructors. We use on of the very same energy sources as the Vikings used to move forward - oars and the raw muscle power of the crew. 

During the trip, the sailing instructor will tell you about rowing and sailing in the Viking Age and the use of the traditional open boat. Duration of the trip is approx. 50 mins. Entrance fee to the museum is included in the ticket price.

Please note: 
- IMPORTANT: For safety reasons all guests must be able to understand danish or english. Otherwise they will not be allowed to go aboard.
- We reserve the right to cancel sailing trips if the weather represents a safety risk. 
- Duration: 50 mins. We sail on time. Don't be late.
- Bring warm clothing. We also sail in rainy weather!
- The ticket cannot be refunded unless the trip is cancelled.
- Ticket fee (15 kr.) is not refundable.

COVID-19 information:

In order to take good care of our guests, we provide good space in the boats. There will be a 2 meters distance between the participants and therefore there will only be space for 9 people in each boat and we do not have the opportunity to set sail. If you visit the museum in a group, and if you are so close acquaintanceses or family that you do not normally keep distance betweenyou, you can be up to 15 people in a boat.Hygiene: Oars, rails, seats, life jackets, etc. are washed off between each sailing, and a distance of 2 meters is kept between everyone on board during the entire sailing trip.

Disabilieties: Unfortunately, we cannot offer special conditions for people with disabilities: You have to be able to row yourself, and because of the distance requirement, the instructor is unable to offer physical assistance with boarding, rowing, etc.

Children on board: There are a limited number of places available for children (4 - 14 years old) or others who cannot row. These tickets can only be bought on the day at the ticket office. At the price 120 DKK per child. Unfortunately, children under the age of four cannot participate. All children must be accompanied by an adult. 

Weather: We reserve the right to cancel sailing trips if there are insufficient numbers or if the weather represents a safety risk. Always bring practical clothing suited for an adventure on water and in the wind.

 

PÅ PLAKATEN


Velkommen til Destination Sjælland.

Velkommen til Nordsjælland.

En rundvisning på Vejrhøj Vingård - i marken og vineriet - med smagsprøver.

For arrangører
Billetsalg - tilmelding

Har du brug for billetsalg, tilmelding eller event management. Skal I bruge en løsning i jeres eget brand? Skal det være helt enkelt, eller har I særlige behov? Se hvor nemt I kan komme igang her.

Er du forhindret?
prøv Buymyticket

Hvis du er forhindret i at bruge dine billetter, kan du sælge dem til andre interesserede på buymyticket.dk. Det er helt gratis!

Få de gode nyheder først

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev skal du blot indtaste din email-adresse og tryk Tilmeld: