program


Sælsafari med Øresundsakvariet 2022

Sælsafari med Øresundsakvariet 2022

Tag med Øresundsakvariet ud på en spændende sælsafari og oplev den spættede sæl m.m. i sine naturlige opgivelser. Ture udbudt alle torsdage i uge 26, 27, 28, 31, 32, 33 og 34.

DatoKlik her for at se flere datoer(9)

Sælsafari med Øresundsakvariet – dagsture

Som noget helt nyt i 2022 er Øresundsakvariet begyndt at arrangere sælsafarier. Grunden til dette er at bestanden af den spættede sæl nu er så stor i Øresund at man nu reelt har fine chancer for at få et kig på dette fantastiske havpattedyr og endda tit tæt på båden. Så tag med Øresundsakvariet på sælsafari, og kom helt tæt på de smukke sæler der trives i Øresund.

Vi sejler ud i Øresundsakvariets store gummibåd og sætter kursen mod den svenske side af Øresund, hvor vi ved at de nysgerrige sæler holder til i ret store flokke. Vi får følgeskab af Øresundsakvariets havbiologer og naturvejledere m.m., der vil fortælle og underholde om den spættede sæls liv i Øresund.

De sidste 10-20 år er bestanden af spættet sæl mangedoblet og de trives i Øresund, hvor der er masser af føde til de imponerende havpattedyr. På Øresundsakvariet ture i 2021 så vi sæler på alle de ture hvor vi bevist sejlede hen til de steder hvor sælerne ynder at opholde sig så selvom vi ikke stiller ”sælgaranti”, er mulighederne for at se sæler på turene altså ret gode.

Fakta om sælsafarien:

Priser: Dagsture – børn 6-11 år 370 kr., voksne 420 kr. – inkl. Gebyr 10 kr. Der er desuden gratis entré til Øresundsakvariet på dagen og dagen efter. Praktisk info: Husk påklædning, der passer til vejret, og tænk på, at det kan føles koldt på vandet, selv på en varm sommerdag.

Sikkerhed: Øresundsakvariet udleverer CE godkendte (Søfartsstyrelsen) SOLAS veste inden afgang. Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt at benytte private redningsveste. Båd og besætning er godkendt af Søfartsstyrelsen til max. 12 passagerer. Personer under 15 år skal være ledsaget af voksne. Børn under 6 år må grundet turens længde samt sikkerhed ikke komme med på turen. Vi anbefaler, at gravide, der har under 4 uger til termin, af sikkerhedsmæssige årsager ikke deltager i turen.

Forplejning under turen: Der serveres gratis varm kakao og kaffe ombord og der er fri entré til akvariet på dagen og dagen efter.

Aflysning af turen: Der tages forbehold for aflysning ved dårligt vejr det være sig for høje bølger i kombination med forkert vindretning. Skipper alene bestemmer om en tur aflyses eller afkortes. Hvis turen aflyses tilbagebetales altid det indbetalte beløb til kunden. Hvis der er mindre end 5 personer booket til en tur kan skipper vælge at aflyse turen.

Mødested: Vi mødes for Øresundsakvariets indgang ca. 5 min. i annonceret tid. Skipperen og bedstemanden tager imod og giver en kort introduktion hvorefter vi går mod bådrummet hvor alle får tildelt en redningsvest. Sejlturen varer ca. 1,5 time.

Har du spørgsmål vedr. arrangementet kontakt da venligst Øresundsakvariets reception på email: oresundsakvariet@bio.ku.dk el. på telefon 35321970.

Turene er planlagt med forbehold for Coronasituationen i Danmark. Hvis vi bliver nødt til at aflyse turen, får du dine billetter refunderet.


Seal safari by boat with The Øresund Aquarium

As something completely new in 2022, The Øresund Aquarium has started arranging seal safaris. The reason for this is that the population of the harbor seal is now so large in the Sound that you now really have good chances of getting af look at this fantastic marine mammal and even often close to the boat. So go with The Øresund Aquarium on af seal safari, and get up close and personal with the beautiful seals that thrive in the Øresund.

We sail out in af large rubber boat and set course for the Swedish side of the Øresund, where we know that the curious seals live in fairly large flocks. We are joined by The Øresund Aquarium´s marine biologist and nature guides, etc. who will tell and entertain about the life of the harbor seal ind the Øresund.

In the last 10-20 years, the population of harbor seals has multiplied and they thrive in the Sound, where there is plenty of food for the impressive sea mammals. At The Øresund Aquariums tours in 2021, we saw seals on all the trips where the seals like to stay, so even though we do not provide a “seal guarantee”, the opportunities to see seals on the trips are quite good.

Facts about the safari:

Prices: Day tours – children 6-11 years DKK 370, adults DKK 420. Including fee DKK 10. There is also free admission on the day and the day after at the aquarium.

Practical information: Remember attire that suits the weather, and keep in mind that it can feel cold on the water, even on af hot summer day.

Safety: The Øresund Aquarium delivers CE approved (Danish Maritime Authority) SOLAS vests before departure. For safety reasons, it is not permitted to use private life jackets. Boat and crew are approved by the Danish Maritime Authority for max. 12 passengers. Persons under the age of 15 must be accompanied by adults. Children under the age of 6 are not allowed on the trip due to the length of the trip and safety. We recommend that pregnant women who have less than 4 weeks to term, for safety reasons, do not participate in the trip.

Catering during the trip: Hot cocoa and coffee are served for free on board and there is free admission to the aquarium on the day and the day after.

Cancellation of the trip: Reservations are made for cancellation in bad weather, be it for high waves in combination with incorrect wind direction. The captain alone decides whether a trip is canceled or shortened. If the trip is canceled, the amount paid will always be refunded to the customer. If there are less than 5 people booked for a trip, the skipper can choose to cancel the trip.

Meeting place: We meet for the Øresund Aquarium´s entrance approx. 5 min. in announced time. The captain and the grandfather receive and give a short introduction after which we go to the boat room where everyone is assigned a life jacket. The sailing trip lasts approx.. 1.5 hours.

Do you have questions about the event, please contact reception at The Øresund Aquarium by email: oresundsakvariet@bio.ku.dk or on telephone 35321970. The trips are planned subject to the Corona situation in Denmark. I we have to cancel the trip, you will get your tickets refunded.

PÅ PLAKATEN


Nordic Outdoor Show - Messe C

Outdoor og jagt - Nordic Outdoor Show giver oplevelser for hele familien i naturen

Når vi den 19. – 21. august 2022 åbner dørene til Nordic Outdoor Show vil det være første gang, at…

Destination Sjælland

Velkommen til Destination Sjælland.

Kom til Taastrup og mød frygtindgydende vikinger på Københavns Vikingemarked. Oplev en forgangen tid, hvor vikinger kæmper med rigtige våben,…

For arrangører
Billetsalg - tilmelding

Har du brug for billetsalg, tilmelding eller event management. Skal I bruge en løsning i jeres eget brand? Skal det være helt enkelt, eller har I særlige behov? Se hvor nemt I kan komme igang her.

Er du forhindret?
prøv Buymyticket

Hvis du er forhindret i at bruge dine billetter, kan du sælge dem til andre interesserede på buymyticket.dk. Det er helt gratis!

Få de gode nyheder først

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev skal du blot indtaste din email-adresse og tryk Tilmeld:

Obs! Indkøbskurvens tidfrist udløber snart!
tilbageværende tid
00:00

enhed(er) i kurven

total:


Tiden er udløbet. Start venligst forfra med at vælge billetter.